Hoogwater

Nederland blijft het land van de strijd tegen het water. De stijging van de zeespiegel vereist voortdurend aanpassingen van dijken en keringen langs de kust. Daarnaast plaagt het smeltwater vanuit het binnenland nog mee: dijken langs rivieren krijgen het nu en dan zwaar te verduren en rivieren hebben steeds meer ruimte nodig om al het aanstormende smeltwater goed te kunnen afvoeren. In deze serie gaat het om locaties en mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij deze problematiek.

terug naar overzicht